Ceremonii aniversare ale Batalioanelor 22 și 24 Vânători de Munte (Anniversary Ceremonies of the 22nd and 24th Mountain Battalions)

Ministrul Mircea Duºa discutã cu membrii familiilor militarilor Batalionului 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" din Sfântu Gheorghe - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Duºa talking with the family members of the troops from Sfântu Gheorghe)

Ministrul Mircea Dușa discută cu membrii familiilor militarilor Batalionului 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" din Sfântu Gheorghe - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Dușa talking with the family members of the troops from Sfântu Gheorghe)