Vizita ministrului apărării naționale în Georgia (Visit of the Minister of National Defence in the Republic of Georgia)

Întâlnirea oficialã a ministrului Duºa cu preºedintele Georgiei, Giorgi Margvelashvili - foto Valentin Ciobîrcã
(Official meeting of Minister Duºa with the President of the Republic of Georgia, Mr. Giorgi Margvelashvili)

Întâlnirea oficială a ministrului Dușa cu președintele Georgiei, Giorgi Margvelashvili - foto Valentin Ciobîrcă
(Official meeting of Minister Dușa with the President of the Republic of Georgia, Mr. Giorgi Margvelashvili)