Convorbiri româno-germane la M.Ap.N. (Romanian-German Talks at the Ministry of National Defence)

Aspect din timpul discuþiilor oficiale dintre ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major al Armatei Germaniei, generalul Volker Wiekler (Official talks between the Minister of National Defence, Mircea Duºa and the German Chief of Staff, General Volker Wieker) - foto Eugen Mihai

Aspect din timpul discuțiilor oficiale dintre ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major al Armatei Germaniei, generalul Volker Wiekler (Official talks between the Minister of National Defence, Mircea Dușa and the German Chief of Staff, General Volker Wieker) - foto Eugen Mihai