Congresul internaþional ºtiinþific pentru studenþi, medici tineri ºi farmaciºti – Marisiensis 2015, de la Tîrgu-Mureº - foto M.Ap.N.
(The international scientific congress for students, young doctors and pharmacists – Marisiensis 2015, from Tîrgu-Mureº - photo of MoND)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - foto M.Ap.N.
(Defence minister, Mircea Duºa, addressing the audience - photo of MoND)
Participanþii la congresul internaþional de la Tîrgu-Mureº - foto M.Ap.N.
(The participants in the international congress from Tîrgu-Mureº - photo of MoND)
Congresul internațional științific pentru studenți, medici tineri și farmaciști – Marisiensis 2015, de la Tîrgu-Mureș - foto M.Ap.N.
(The international scientific congress for students, young doctors and pharmacists – Marisiensis 2015, from Tîrgu-Mureș - photo of MoND)
Vizualizat: 523 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - foto M.Ap.N.
(Defence minister, Mircea Dușa, addressing the audience - photo of MoND)
Vizualizat: 423 ori.
Participanții la congresul internațional de la Tîrgu-Mureș - foto M.Ap.N.
(The participants in the international congress from Tîrgu-Mureș - photo of MoND)
Vizualizat: 413 ori.
Ministrul Duºa împreunã cu viitorii medici militari - foto M.Ap.N.
(Minister Duºa together with the future military doctors - photo of MoND)
Ministrul Dușa împreună cu viitorii medici militari - foto M.Ap.N.
(Minister Dușa together with the future military doctors - photo of MoND)
Vizualizat: 362 ori.