Ministrul apărării naționale, la deschiderea Congresului internațional științific pentru studenți, medici tineri și farmaciști "Marisiensis 2015” (The Minister of National Defence participated in the opening of “Marisiensis 2015” Congress)

Ministrul Duºa împreunã cu viitorii medici militari - foto M.Ap.N.
(Minister Duºa together with the future military doctors - photo of MoND)

Ministrul Dușa împreună cu viitorii medici militari - foto M.Ap.N.
(Minister Dușa together with the future military doctors - photo of MoND)