Întâlnire a miniștrilor român și muntenegrean ai apărării, la sediul M.Ap.N. (Meeting of Romanian and Montenegrin Defence Ministers at the Romanian Defence Ministry)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)