Vizita în România a comandantului Comandamentului Aliat Întrunit de la Napoli (Commander, Allied Joint Forces Command Naples Visits Romania)

Ministrul Mircea Duºa ºi amiralul Mark Ferguson - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Duºa and Admiral Mark Ferguson)

Ministrul Mircea Dușa și amiralul Mark Ferguson - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Dușa and Admiral Mark Ferguson)