Manifestări dedicate Zilei Eroilor ( Events dedicated to Heroes` Day)

Aspect de  la ceremonia militarã ºi religioasã organizatã la Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureº (Military and religious ceremony organized at Heroes’ Monument in Oarba de Mureº.) - foto Mihai Enciu

Aspect de la ceremonia militară și religioasă organizată la Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș (Military and religious ceremony organized at Heroes’ Monument in Oarba de Mureș.) - foto Mihai Enciu