Exercițiul ROUSOFEX 15 (Exercise ROUSOFEX 15)

ªeful Statului Major General, general-locotenent Nicolae Ciucã, la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului multinaþional ROUSOFEX 15, din Poligonul Capu Midia - foto Valentin Ciobîrcã

Șeful Statului Major General, general-locotenent Nicolae Ciucă, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului multinațional ROUSOFEX 15, din Poligonul Capu Midia - foto Valentin Ciobîrcă