Reuniunea miniștrilor aliați ai apărării de la Bruxelles (Meeting of NATO Defence Ministers in Brussels)

Aspect din timpul conferinþei de presã la care a participat ministrul Mircea Duºa, în cadrul reuniunii de la Bruxelles - foto M.Ap.N.
(Press conference attended by Defence Minister Mircea Duºa)

Aspect din timpul conferinței de presă la care a participat ministrul Mircea Dușa, în cadrul reuniunii de la Bruxelles - foto M.Ap.N.
(Press conference attended by Defence Minister Mircea Dușa)