Reuniunea miniștrilor aliați ai apărării de la Bruxelles (Meeting of NATO Defence Ministers in Brussels)

Miniºtrii apãrãrii participanþi la Reuniunea Comisiei NATO-Ucraina - foto M.Ap.N.
(Defence ministers participating in the NATO-Ukraine Council)

Miniștrii apărării participanți la Reuniunea Comisiei NATO-Ucraina - foto M.Ap.N.
(Defence ministers participating in the NATO-Ukraine Council)