Sportivii steliști medaliați la Jocurile Europene de la Baku, felicitați de ministrul Mircea Dușa (Minister Dușa congratulates the sportsmen from Steaua Club who were awarded medals at Baku.)

Aspect de la activitatea desfãºuratã la sediul M.Ap.N. (The activity conducted at the defence ministry) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect de la activitatea desfășurată la sediul M.Ap.N. (The activity conducted at the defence ministry) - foto Valentin Ciobîrcă