Vizita ministrului Mircea Dușa în Albania (Visit of Minister Dușa in Albania)

Declaraþii de presã la sediul minsterului albanez al apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(Press statements at the Albanian Defence Ministry HQ)

Declarații de presă la sediul minsterului albanez al apărării - foto Valentin Ciobîrcă
(Press statements at the Albanian Defence Ministry HQ)