Vizita ministrului Mircea Dușa în Albania (Visit of Minister Dușa in Albania)

Primire la sediul Forþelor Speciale albaneze - foto Valentin Ciobîrcã
(Visit at the headquarters of the Albanian Special Forces)

Primire la sediul Forțelor Speciale albaneze - foto Valentin Ciobîrcă
(Visit at the headquarters of the Albanian Special Forces)