Vizită în Portugalia a ministrului apărării naționale (Minister Dușa on official visit in Portugal)

Baza aerianã de la Monte Real, unde se pregãtesc piloþi români (Monte Real Air Base, where the Romanian pilots undergo their training ) - foto Valentin Ciobîrcã

Baza aeriană de la Monte Real, unde se pregătesc piloți români (Monte Real Air Base, where the Romanian pilots undergo their training ) - foto Valentin Ciobîrcă