Ceremonia de absolvire a promoției de ingineri militari "Regele Ferdinand -150” a Academiei Tehnice Militare (Graduation Ceremony of "Regele Ferdinand -150” Year from the Military Technical Academy )

Ministrul apãrãrii naþionale primeºte o diplomã de la ºefa de promoþie (The defence minister  receives a diploma from the top of the class student)  - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale primește o diplomă de la șefa de promoție (The defence minister receives a diploma from the top of the class student) - foto Valentin Ciobîrcă