Conducerea M.Ap.N. prezentã la exerciþiul din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence ministry leadership at the exercise in Cincu Firing Range)
Aspect din timpul secvenþei „Executarea operaþiei de apãrare pentru limitarea pãtrunderii adversarului pe teritoriul naþional”, în Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcã
(Practical stage of the exercise “Defence operation for the containment of the enemy’s penetration of the national territory” at Cincu Firing Range)
Aspect din timpul exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Photo coverage of the exercise)
Conducerea M.Ap.N. prezentă la exercițiul din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence ministry leadership at the exercise in Cincu Firing Range)
Vizualizat: 707 ori.
Aspect din timpul secvenței „Executarea operației de apărare pentru limitarea pătrunderii adversarului pe teritoriul național”, în Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcă
(Practical stage of the exercise “Defence operation for the containment of the enemy’s penetration of the national territory” at Cincu Firing Range)
Vizualizat: 717 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Photo coverage of the exercise)
Vizualizat: 705 ori.
Aspect din timpul exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Photo coverage of the exercise)
Militar în timpul exerciþiului din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcã
(Soldier during the exercise in Cincu Firing Range)
MIG 21 LanceR în timpul exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(MIG 21 LanceR involved in the exercise)
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Photo coverage of the exercise)
Vizualizat: 694 ori.
Militar în timpul exercițiului din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcă
(Soldier during the exercise in Cincu Firing Range)
Vizualizat: 703 ori.
MIG 21 LanceR în timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(MIG 21 LanceR involved in the exercise)
Vizualizat: 663 ori.
Evoluþie a unui elicopter IAR 330 Puma SOCAT  - foto Valentin Ciobîrcã
(IAR 330 Puma SOCAT helicopter during the exercise)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu militari participanþi la exerciþiul din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, with soldiers participating in the exercise at Cincu Firing Range)
Evoluție a unui elicopter IAR 330 Puma SOCAT - foto Valentin Ciobîrcă
(IAR 330 Puma SOCAT helicopter during the exercise)
Vizualizat: 677 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu militari participanți la exercițiul din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, with soldiers participating in the exercise at Cincu Firing Range)
Vizualizat: 688 ori.