Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Histria 15, în Poligonul Cincu (Minister Mircea Dușa at the Distinguished Visitors’ Day of Exercise Histria 15 at Cincu Firing Range)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu militari participanþi la exerciþiul din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, with soldiers participating in the exercise at Cincu Firing Range)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu militari participanți la exercițiul din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, with soldiers participating in the exercise at Cincu Firing Range)