Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Histria 15, în Poligonul Cincu (Minister Mircea Dușa at the Distinguished Visitors’ Day of Exercise Histria 15 at Cincu Firing Range)

Aspect din timpul secvenþei „Executarea operaþiei de apãrare pentru limitarea pãtrunderii adversarului pe teritoriul naþional”, în Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcã
(Practical stage of the exercise “Defence operation for the containment of the enemy’s penetration of the national territory” at Cincu Firing Range)

Aspect din timpul secvenței „Executarea operației de apărare pentru limitarea pătrunderii adversarului pe teritoriul național”, în Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcă
(Practical stage of the exercise “Defence operation for the containment of the enemy’s penetration of the national territory” at Cincu Firing Range)