Exercițiul HISTRIA 2015 (Exercise HISTRIA 15)

 Militari din cadrul Regimentului 69 Artilerie Mixtã participanþi la exerciþiul HISTRIA, în poligonul Cincu (Troops of the 69th Mixed Artillery Regiment participating in Exercise HISTRIA 15 in  Ciuncu firing range) - foto M.Ap.N.

Militari din cadrul Regimentului 69 Artilerie Mixtă participanți la exercițiul HISTRIA, în poligonul Cincu (Troops of the 69th Mixed Artillery Regiment participating in Exercise HISTRIA 15 in Ciuncu firing range) - foto M.Ap.N.