Ministrul apărării naționale în vizită în Republica Slovenia (Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)

Aspect din timpul declaraþiilor de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(Press statements)

Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(Press statements)