Ceremonii de deschidere a anului universitar în instituțiile militare de învățământ superior

Braºov - Sosirea ministrului apãrãrii naþionale la ceremonia de la Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" - foto Eugen Mihai
(Braºov – defence minister’s arrival at "Henri Coandã" Air Force Academy)

Brașov - Sosirea ministrului apărării naționale la ceremonia de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - foto Eugen Mihai
(Brașov – defence minister’s arrival at "Henri Coandă" Air Force Academy)