Avansări în grad ale unor militari în retragere (Promotion in rank of retired soldiers)

Ministrul Mircea Duºa înmâneazã noile grade militarilor in retragere avansaþi - foto Petricã Mihalache (Minister Mircea Duºa hands over the new rank insignia to the retired soldiers  were promoted in rank)

Ministrul Mircea Dușa înmânează noile grade militarilor in retragere avansați - foto Petrică Mihalache (Minister Mircea Dușa hands over the new rank insignia to the retired soldiers were promoted in rank)