Inaugurarea Cimitirului de Onoare dedicat militarilor români căzuți la Stalingrad (Inauguration of the Honorary Cemetery in memory of the Romanian soldiers who fell at Stalingrad)

Aspecte de la înhumarea rãmãºiþelor pãmânteºti ale militarilor români - foto Marius Vlãduþu (Burial of the earthly remanis of Romanian soldiers)

Aspecte de la înhumarea rămășițelor pământești ale militarilor români - foto Marius Vlăduțu (Burial of the earthly remanis of Romanian soldiers)