Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing the audience)
Distincþie oferitã de ministrul Duºa naistului Nicolae Voiculeþ - foto Valentin Ciobîrcã
(Distinction offered by Minister Duºa to pan flute player, Nicolae Voiculeþ)
Paraºutist lansat cu prilejul Zilei Armatei României - foto Valentin Ciobîrcã
(Paratrooper launched on the Day of the Romanian Armed Forces)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing the audience)
Vizualizat: 509 ori.
Distincție oferită de ministrul Dușa naistului Nicolae Voiculeț - foto Valentin Ciobîrcă
(Distinction offered by Minister Dușa to pan flute player, Nicolae Voiculeț)
Vizualizat: 488 ori.
Parașutist lansat cu prilejul Zilei Armatei României - foto Valentin Ciobîrcă
(Paratrooper launched on the Day of the Romanian Armed Forces)
Vizualizat: 493 ori.
Defilarea Gãrzii de Onoare - foto Valentin Ciobîrcã
(Guard of Honor marching)
Ministrul apãrãrii naþionale la expoziþia de tehnicã militarã - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister at the weapon exhibition)
Aspect din timpul spectacolului de muzicã clasicã - foto Valentin Ciobîrcã
(Show of classical music)
Defilarea Gărzii de Onoare - foto Valentin Ciobîrcă
(Guard of Honor marching)
Vizualizat: 501 ori.
Ministrul apărării naționale la expoziția de tehnică militară - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister at the weapon exhibition)
Vizualizat: 490 ori.
Aspect din timpul spectacolului de muzică clasică - foto Valentin Ciobîrcă
(Show of classical music)
Vizualizat: 482 ori.
Maestrul Nicolae Voiculeþ în timpul spectacolului - foto Valentin Ciobîrcã
(Maestro Nicolae Voiculeþ performing)
Aspect din timpul spectacolului de muzicã clasicã - foto Valentin Ciobîrcã
(Show of classical music)
Maestrul Nicolae Voiculeț în timpul spectacolului - foto Valentin Ciobîrcă
(Maestro Nicolae Voiculeț performing)
Vizualizat: 483 ori.
Aspect din timpul spectacolului de muzică clasică - foto Valentin Ciobîrcă
(Show of classical music)
Vizualizat: 531 ori.