Ceremonia de învestire a domnului Mihnea Ioan Motoc în funcția de ministru al apărării naționale (Investiture Ceremony of Mr. Mihnea Ioan Motoc as Minister of National Defence)

Aspect din timpul ceremoniei de învestire a domnului Mihnea Ioan Motoc în funcþia de ministru al apãrãrii naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(Investiture ceremony of Mr. Mihnea Ioan Motoc as Minister of National Defence)

Aspect din timpul ceremoniei de învestire a domnului Mihnea Ioan Motoc în funcția de ministru al apărării naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Investiture ceremony of Mr. Mihnea Ioan Motoc as Minister of National Defence)