Întâlnire a ministrului Mihnea Motoc cu o delegație SUA (Minister Mihnea Motoc Meets with an American Delegation)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc ºi James J. Townsend Jr., asistentul adjunctului secretarului american  al apãrãrii pentru politica europeanã ºi NATO - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and US Deputy Assistant Secretary of Defense for European and NATO Policy, James J. Townsend Jr.)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc și James J. Townsend Jr., asistentul adjunctului secretarului american al apărării pentru politica europeană și NATO - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and US Deputy Assistant Secretary of Defense for European and NATO Policy, James J. Townsend Jr.)