Ceremonia de primire a generalului Frank Grass - foto Vali Ciobîrcã (Welcome ceremony of General Frank Grass)
Generalul Grass împreunã cu delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Vali Ciobîrcã (General Grass and the delegation of the Romanian ministry of defence)
Convorbiri oficiale între delegaþia Statului Major General ºi delegaþia americanã - foto   Vali Ciobîrcã (Official talks between the General Staff and American delegations)
Ceremonia de primire a generalului Frank Grass - foto Vali Ciobîrcă (Welcome ceremony of General Frank Grass)
Vizualizat: 662 ori.
Generalul Grass împreună cu delegația Ministerului Apărării Naționale - foto Vali Ciobîrcă (General Grass and the delegation of the Romanian ministry of defence)
Vizualizat: 598 ori.
Convorbiri oficiale între delegația Statului Major General și delegația americană - foto Vali Ciobîrcă (Official talks between the General Staff and American delegations)
Vizualizat: 727 ori.
Convorbiri oficiale între ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, ºi ºeful Gãrzii Naþionale din SUA, gl. Frank Grass - foto Vali Ciobîrcã (Official talks between the Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and chief of the US National Guard, Gen. Frank Grass)
Ministrul Mihnea Motoc ºi generalul Frank Grass - foto Vali Ciobîrcã (Minister Mihnea Motoc and General Frank Grass)
Convorbiri oficiale între ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful Gărzii Naționale din SUA, gl. Frank Grass - foto Vali Ciobîrcă (Official talks between the Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and chief of the US National Guard, Gen. Frank Grass)
Vizualizat: 814 ori.
Ministrul Mihnea Motoc și generalul Frank Grass - foto Vali Ciobîrcă (Minister Mihnea Motoc and General Frank Grass)
Vizualizat: 744 ori.