Vizita oficială a șefului Gărzii Naționale din SUA și a șefului Gărzii Naționale din Alabama (Official Visit of the Chief of the US National Guard Bureau in Romania)

Ceremonia de primire a generalului Frank Grass - foto Vali Ciobîrcã (Welcome ceremony of General Frank Grass)

Ceremonia de primire a generalului Frank Grass - foto Vali Ciobîrcă (Welcome ceremony of General Frank Grass)