Parada militară din Piața Constituției (Military Parade in Constituției Square)

Formaþie de aeronave ale Forþelor Aeriene Române - foto Vali Ciobîrcã (Aircraft formation of the Romanian Air Force)

Formație de aeronave ale Forțelor Aeriene Române - foto Vali Ciobîrcă (Aircraft formation of the Romanian Air Force)