Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu militari participanþi la Paradã - foto Vali Ciobîrcã (The minister of national defence and troops participating in the parade)
Ministrul Mihnea Motoc împreunã cu ºeful Statului Major General ºi cu comandantul Paradei militare - foto Vali Ciobîrcã (Minister Mihnea Motoc, the chief of the General Staff and the commander of the military parade)
Ministrul apãrãrii naþionale ºi veterani de rãzboi participanþi la Parada din Piaþa Constituþiei -  foto Vali Ciobîrcã (The minister of national defence and war veterans participating in the Parade in Constituþiei Square)
Ministrul apărării naționale împreună cu militari participanți la Paradă - foto Vali Ciobîrcă (The minister of national defence and troops participating in the parade)
Vizualizat: 835 ori.
Ministrul Mihnea Motoc împreună cu șeful Statului Major General și cu comandantul Paradei militare - foto Vali Ciobîrcă (Minister Mihnea Motoc, the chief of the General Staff and the commander of the military parade)
Vizualizat: 842 ori.
Ministrul apărării naționale și veterani de război participanți la Parada din Piața Constituției - foto Vali Ciobîrcă (The minister of national defence and war veterans participating in the Parade in Constituției Square)
Vizualizat: 821 ori.
Ministrul Mihnea Motoc împreunã cu veterani din teatrele de operaþii -  foto Vali Ciobîrcã
(Minister Mihnea Motoc and veterans from theaters of operations)
Preºedintele României primeºte onorul -  foto Vali Ciobîrcã (The President of Romania saluted by the Guard of Honor)
Oficialitãþi participante la Parada dedicatã Zilei Naþionale a României -  foto Vali Ciobîrcã (Officials participating in the Parade dedicated to the National Day of Romania)
Ministrul Mihnea Motoc împreună cu veterani din teatrele de operații - foto Vali Ciobîrcă
(Minister Mihnea Motoc and veterans from theaters of operations)
Vizualizat: 843 ori.
Președintele României primește onorul - foto Vali Ciobîrcă (The President of Romania saluted by the Guard of Honor)
Vizualizat: 815 ori.
Oficialități participante la Parada dedicată Zilei Naționale a României - foto Vali Ciobîrcă (Officials participating in the Parade dedicated to the National Day of Romania)
Vizualizat: 896 ori.
Comandantul paradei, generalul-maior Adrian Tonea - foto Vali Ciobîrcã (Parade commander, Major General, Adrian Tonea)
Detaºamente de militari din Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, SUA ºi Turcia, la Paradã alãturi de militarii români - foto Vali Ciobîrcã (Miltary detachments from Bulgaria, the Republic of Moldova, the USA and Turkey, along the Romanian troops)
Detaºament de militari din Polonia alãturi de militarii români - foto Vali Ciobîrcã
Comandantul paradei, generalul-maior Adrian Tonea - foto Vali Ciobîrcă (Parade commander, Major General, Adrian Tonea)
Vizualizat: 867 ori.
Detașamente de militari din Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, SUA și Turcia, la Paradă alături de militarii români - foto Vali Ciobîrcă (Miltary detachments from Bulgaria, the Republic of Moldova, the USA and Turkey, along the Romanian troops)
Vizualizat: 794 ori.
Detașament de militari din Polonia alături de militarii români - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 576 ori.