ªeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria, în vizitã la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(The Bulgarian Chief of Defence visits Bucharest)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, l-a primit, la sediul M.Ap.N., pe viceamiralul Rumen Nikolov, ºeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, received Vice Admiral Rumen Nikolov, the Bulgarian Chief of Defence, at the defence ministry)
Aspect din timpul discuþiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)
Șeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria, în vizită la București - foto Valentin Ciobîrcă
(The Bulgarian Chief of Defence visits Bucharest)
Vizualizat: 741 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, l-a primit, la sediul M.Ap.N., pe viceamiralul Rumen Nikolov, șeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, received Vice Admiral Rumen Nikolov, the Bulgarian Chief of Defence, at the defence ministry)
Vizualizat: 868 ori.
Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)
Vizualizat: 886 ori.
Convorbiri oficiale la Statul Major General al Armatei României - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks at the General Staff of the Romanian Armed Forces)
Viceamiralul Rumen Nikolov, ºeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcã
(Vice Admiral Rumen Nikolov, Chief of Defence of the Bulgarian Armed Forces)
Generalul Nicolae Ciucã ºi viceamiralul Rumen Nikolov - foto Valentin Ciobîrcã
(General Nicolae Ciucã and Vice Admiral Rumen Nikolov)
Convorbiri oficiale la Statul Major General al Armatei României - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks at the General Staff of the Romanian Armed Forces)
Vizualizat: 928 ori.
Viceamiralul Rumen Nikolov, șeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcă
(Vice Admiral Rumen Nikolov, Chief of Defence of the Bulgarian Armed Forces)
Vizualizat: 777 ori.
Generalul Nicolae Ciucă și viceamiralul Rumen Nikolov - foto Valentin Ciobîrcă
(General Nicolae Ciucă and Vice Admiral Rumen Nikolov)
Vizualizat: 890 ori.