Serbarea Pomului de Crăciun la Cercul Militar Național (Christmas Tree Festivity at the National Military Club)

Serbarea pomului de Crãciun la Cercul Militar Naþional - foto Valentin Ciobîrcã
(Christmas Tree Festivity at the National Military Club)

Serbarea pomului de Crăciun la Cercul Militar Național - foto Valentin Ciobîrcă
(Christmas Tree Festivity at the National Military Club)