Vizita ministrului apărării naționale la Bruxelles (Defence Minister’s Visit to Brussels)

Aspect din plenul Comitetului Militar al NATO, desfãºuratã în formatul ºefilor apãrãrii (NATO Military Committee met in chiefs of defence format ) - foto NATO

Aspect din plenul Comitetului Militar al NATO, desfășurată în formatul șefilor apărării (NATO Military Committee met in chiefs of defence format ) - foto NATO