Ministrul apărării naționale, la Reuniunea ministerială a NATO (The Defence Minister at NATO Defence Ministers’ Meeting)

Întâlnirea bilateralã a ministrului apãrãrii naþionale cu secretarul apãrãrii al Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord (Bilateral meeting of the defence minister with the British Secretary of State for Defence)- foto MApN

Întâlnirea bilaterală a ministrului apărării naționale cu secretarul apărării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Bilateral meeting of the defence minister with the British Secretary of State for Defence)- foto MApN