Activitatea de bilanþ a Ministerului Apãrãrii Naþionale pentru anul 2015 - foto Valentin Ciobîrcã
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)
Activitatea de bilanþ a Ministerului Apãrãrii Naþionale pentru anul 2015 - foto Eugen Mihai
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)
Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi la activitatea de autoevaluare a Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister addressing the audience)
Activitatea de bilanț a Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2015 - foto Valentin Ciobîrcă
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)
Vizualizat: 915 ori.
Activitatea de bilanț a Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2015 - foto Eugen Mihai
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)
Vizualizat: 928 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți la activitatea de autoevaluare a Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister addressing the audience)
Vizualizat: 939 ori.
Aspect din timpul bilanþului M.Ap.N. - foto Petricã Mihalache
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)
Preºedintele României a depus o jerbã de flori la Monumentul Eroilor - foto Eugen Mihai
(The President of Romania laying wreath at the Monument of the Heroes)
Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobîrcã
(Photo coverage of the ceremony)
Aspect din timpul bilanțului M.Ap.N. - foto Petrică Mihalache
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)
Vizualizat: 1156 ori.
Președintele României a depus o jerbă de flori la Monumentul Eroilor - foto Eugen Mihai
(The President of Romania laying wreath at the Monument of the Heroes)
Vizualizat: 1030 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobîrcă
(Photo coverage of the ceremony)
Vizualizat: 943 ori.
Preºedintele României a depus o jerbã de flori la Monumentul Eroilor - foto Valentin Ciobîrcã
(The President of Romania laying wreath at the Monument of the Heroes)
Autoevaluarea activitãþii Ministerului Apãrãrii Naþionale pentru anul 2015 - foto Valentin Ciobîrcã
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)
Președintele României a depus o jerbă de flori la Monumentul Eroilor - foto Valentin Ciobîrcă
(The President of Romania laying wreath at the Monument of the Heroes)
Vizualizat: 1003 ori.
Autoevaluarea activității Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2015 - foto Valentin Ciobîrcă
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)
Vizualizat: 967 ori.