Autoevaluarea activității Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2015 (Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)

Activitatea de bilanþ a Ministerului Apãrãrii Naþionale pentru anul 2015 - foto Valentin Ciobîrcã
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)

Activitatea de bilanț a Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2015 - foto Valentin Ciobîrcă
(Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)