Întrevederea ministrului român al apărării naționale cu ministrul apărării din Georgia (Meeting of the Romanian Minister of National Defence with the Defence Minister of Georgia)

Semnarea Planului bilateral de cooperare dintre Ministerul Apãrãrii Naționale din România și Ministerul Apãrãrii din Georgia pe anul 2016 - foto Valentin Ciobîrcã
(Signing the Bilateral Cooperation Plan between the Ministry of Defence of Romania and the Ministry of Defence of Georgia for 2016)

Semnarea Planului bilateral de cooperare dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Georgia pe anul 2016 - foto Valentin Ciobîrcă
(Signing the Bilateral Cooperation Plan between the Ministry of Defence of Romania and the Ministry of Defence of Georgia for 2016)