Întâlnire oficială a ministrului apărării cu Ambasadorul Republicii Chineze în România (Defence Minister’s official meeting with the Ambassador of People’s Republic of China in Romania)

Aspect de la întâlnirea oficialã a ministrului apãrãrii cu Ambasadorul Republicii Chineze în România - foto Eugen Mihai
(Defence Minister’s official meeting with the Ambassador of People’s Republic of China in Romania)

Aspect de la întâlnirea oficială a ministrului apărării cu Ambasadorul Republicii Chineze în România - foto Eugen Mihai
(Defence Minister’s official meeting with the Ambassador of People’s Republic of China in Romania)