Întâlnirea ministrului Mihnea Motoc cu generalul (r.) James L. Jones (Minister Mihnea Motoc’s Meeting with General (R) James L. Jones)

Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, împreunã cu generalul (r.) James L. Jones - foto Petricã Mihalache
(Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and General (R) James L. Jones)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu generalul (r.) James L. Jones - foto Petrică Mihalache
(Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and General (R) James L. Jones)