Schimb de cadouri simbolice între secretarul de stat Otilia Sava și ministrul Marina Pende¹, la sediul Ministerului Apãrãrii din Republica Bosnia ºi Herþegovina (Exchange of symbolic gifts between State Secretary Otilia Sava and Minister Marina Pende¹ at the Defence Minister of  Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Otilia Sava, s-a întâlnit, la Ministerul Apãrãrii  din Republica Bosnia ºi Herþegovina, cu ministrul adjunct Boris Jeriniæ (The State Secretary for the Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Otilia Sava, met with Deputy Minister of Defence Boris Jeriniæ at the Defence Minister of  Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Aspect de la ceremonia dezvelirii plãcii comemorative dedicatã memoriei sublocotenentului (pm) Remus Brânzan, amplasatã în Parcul memorial amenajat în Camp Butmir, Bosnia și Herțegovina (Ceremony for the unveiling of the headstone dedicated to the memory of 2nd Lieutenant (posthumous) Remus Brânzan, in the Memorial Park in Camp Butmir in Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Schimb de cadouri simbolice între secretarul de stat Otilia Sava și ministrul Marina Pendeč, la sediul Ministerului Apărării din Republica Bosnia și Herțegovina (Exchange of symbolic gifts between State Secretary Otilia Sava and Minister Marina Pendeč at the Defence Minister of Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Vizualizat: 704 ori.
Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Otilia Sava, s-a întâlnit, la Ministerul Apărării din Republica Bosnia și Herțegovina, cu ministrul adjunct Boris Jeriniæ (The State Secretary for the Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Otilia Sava, met with Deputy Minister of Defence Boris Jeriniæ at the Defence Minister of Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Vizualizat: 689 ori.
Aspect de la ceremonia dezvelirii plăcii comemorative dedicată memoriei sublocotenentului (pm) Remus Brânzan, amplasată în Parcul memorial amenajat în Camp Butmir, Bosnia și Herțegovina (Ceremony for the unveiling of the headstone dedicated to the memory of 2nd Lieutenant (posthumous) Remus Brânzan, in the Memorial Park in Camp Butmir in Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Vizualizat: 510 ori.
Secretarul de stat Otilia Sava s-a întâlnit cu generalul-maior Friedrich Schrötter, comandantul Forței Uniunii Europene (EUFOR Althea) din Bosnia și Herțegovina (State Secretary Otilia Sava met with Major General Friedrich Schrötter, commander EUFOR (EUFOR Althea) in Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Întâlnire cu militarii contingentului românesc participant la misiunea Althea din Republica Bosnia ºi Herþegovina (Meeting with Romanian soldiers of the contingent participating in mission Althea in Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Secretarul de stat Otilia Sava, împreunã cu soția și fiul sublocotenentului (pm) Remus Brânzan, la placa comemorativã de pe coridorul Goradze, în dreptul localitãții Trnovo, locul în care eroul român a cãzut la datorie pe 17 septembrie 1996 (State Secretary Otilia Sava with the wife and son of 2nd Lieutenant (posthumous) Remus Brânzan at the headstone in Goradze corridor, near Trnovo, the place where the Romanian soldier fell on duty on September 17, 1996) - foto MApN
Secretarul de stat Otilia Sava s-a întâlnit cu generalul-maior Friedrich Schrötter, comandantul Forței Uniunii Europene (EUFOR Althea) din Bosnia și Herțegovina (State Secretary Otilia Sava met with Major General Friedrich Schrötter, commander EUFOR (EUFOR Althea) in Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Vizualizat: 693 ori.
Întâlnire cu militarii contingentului românesc participant la misiunea Althea din Republica Bosnia și Herțegovina (Meeting with Romanian soldiers of the contingent participating in mission Althea in Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Vizualizat: 800 ori.
Secretarul de stat Otilia Sava, împreună cu soția și fiul sublocotenentului (pm) Remus Brânzan, la placa comemorativă de pe coridorul Goradze, în dreptul localității Trnovo, locul în care eroul român a căzut la datorie pe 17 septembrie 1996 (State Secretary Otilia Sava with the wife and son of 2nd Lieutenant (posthumous) Remus Brânzan at the headstone in Goradze corridor, near Trnovo, the place where the Romanian soldier fell on duty on September 17, 1996) - foto MApN
Vizualizat: 815 ori.
Placa comemorativã de pe coridorul Goradze, în dreptul localitãții Trnovo, locul în care sublocotenentul (pm) Remus Brânzan a cãzut la datorie în Bosnia ºi Herþegovina (Headstone in Goradze corridor, near Trnovo, the place where 2nd Lieutenant (posthumous) Remus Brânzan fell on duty in Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Placa comemorativă de pe coridorul Goradze, în dreptul localității Trnovo, locul în care sublocotenentul (pm) Remus Brânzan a căzut la datorie în Bosnia și Herțegovina (Headstone in Goradze corridor, near Trnovo, the place where 2nd Lieutenant (posthumous) Remus Brânzan fell on duty in Bosnia and Herzegovina) - foto MApN
Vizualizat: 633 ori.