Foto din arhiva Muzeului Militar Național - imagini din timpul Primului Rãzboi Mondial (Photo from the archives of the National Military Museum – image from WW1)
Foto din arhiva Muzeului Militar Național - imagini din timpul Primului Rãzboi Mondial (Photo from the archives of the National Military Museum – image from WW1)
Foto din arhiva Muzeului Militar Național - imagini din timpul Primului Rãzboi Mondial (Photo from the archives of the National Military Museum – image from WW1)
Foto din arhiva Muzeului Militar Național - imagini din timpul Primului Război Mondial (Photo from the archives of the National Military Museum – image from WW1)
Vizualizat: 1101 ori.
Foto din arhiva Muzeului Militar Național - imagini din timpul Primului Război Mondial (Photo from the archives of the National Military Museum – image from WW1)
Vizualizat: 1087 ori.
Foto din arhiva Muzeului Militar Național - imagini din timpul Primului Război Mondial (Photo from the archives of the National Military Museum – image from WW1)
Vizualizat: 1090 ori.
Expoziție cu obiecte de patrimoniu și fotografii, organizatã de Muzeul Militar Național și Oficiul Național pentru Cultul Eroilor - foto Petricã Mihalache
Ministrul apãrãrii naționale, la ceremonia de “Rostire solemnã a numelor eroilor cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial”,în fața Palatului Cercului Militar Național - foto Petricã Mihalache
Ministrul apãrãrii naționale, la ceremonia de “Rostire solemnã a numelor eroilor cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial”,în fața Palatului Cercului Militar Național - foto Petricã Mihalache
Expoziție cu obiecte de patrimoniu și fotografii, organizată de Muzeul Militar Național și Oficiul Național pentru Cultul Eroilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 884 ori.
Ministrul apărării naționale, la ceremonia de “Rostire solemnă a numelor eroilor căzuți în Primul Război Mondial”,în fața Palatului Cercului Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 899 ori.
Ministrul apărării naționale, la ceremonia de “Rostire solemnă a numelor eroilor căzuți în Primul Război Mondial”,în fața Palatului Cercului Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 906 ori.
Discursul ministrului apãrãrii naționale, la ceremonia de “Rostire solemnã a numelor eroilor cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial”,în fața Palatului Cercului Militar Național - foto Petricã Mihalache
Concert de cântece patriotice susținut de Muzica Brigãzii 30 Gardã ”Mihai Viteazul”, împreunã cu Corala Patriarhiei - foto Petricã Mihalache
Ceremonia de “Rostire solemnã a numelor eroilor cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial”,în fața Palatului Cercului Militar Național - foto Petricã Mihalache
Discursul ministrului apărării naționale, la ceremonia de “Rostire solemnă a numelor eroilor căzuți în Primul Război Mondial”,în fața Palatului Cercului Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 874 ori.
Concert de cântece patriotice susținut de Muzica Brigăzii 30 Gardă ”Mihai Viteazul”, împreună cu Corala Patriarhiei - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 873 ori.
Ceremonia de “Rostire solemnă a numelor eroilor căzuți în Primul Război Mondial”,în fața Palatului Cercului Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 864 ori.