Ceremonii militare pentru comemorarea eroilor din Primul Război Mondial (Military Ceremonies in Commemoration of World War 1 Heroes)

Foto din arhiva Muzeului Militar Național - imagini din timpul Primului Rãzboi Mondial (Photo from the archives of the National Military Museum – image from WW1)

Foto din arhiva Muzeului Militar Național - imagini din timpul Primului Război Mondial (Photo from the archives of the National Military Museum – image from WW1)