Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, împreunã cu  ministrul Apãrãrii al Republicii Moldova, Anatolie Șalaru - foto MApN
Ministrul Motoc a depus o jerbã de flori la monumentul domnitorului ªtefan cel Mare - foto MApN
Ministrul Motoc a depus o jerbã de flori la monumentul domnitorului ªtefan cel Mare - foto MApN
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Șalaru - foto MApN

Vizualizat: 535 ori.
Ministrul Motoc a depus o jerbă de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare - foto MApN
Vizualizat: 552 ori.
Ministrul Motoc a depus o jerbă de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare - foto MApN
Vizualizat: 457 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, la ceremoniile organizate cu prilejul sãrbãtoririi Zilei Independenþei Republicii Moldova - foto MApN
Ministrul Motoc a asistat la Parada militarã, în cadrul cãreia au defilat ºi un pluton de militari ai Brigãzii 30 Gardã din Bucureºti, precum și un detașament format din membri ai asociației de reconstituire istoricã "Tradiția Militarã", echipați în uniforme ale armatei române din timpul Primului Rãzboi Mondial - foto MApN
Defilarea unui pluton de militari ai Brigãzii 30 Gardã din Bucureºti - foto MApN
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, la ceremoniile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței Republicii Moldova - foto MApN
Vizualizat: 448 ori.
Ministrul Motoc a asistat la Parada militară, în cadrul căreia au defilat și un pluton de militari ai Brigăzii 30 Gardă din București, precum și un detașament format din membri ai asociației de reconstituire istorică "Tradiția Militară", echipați în uniforme ale armatei române din timpul Primului Război Mondial - foto MApN
Vizualizat: 431 ori.
Defilarea unui pluton de militari ai Brigăzii 30 Gardă din București - foto MApN
Vizualizat: 472 ori.
Defilarea unui pluton de militari ai Brigãzii 30 Gardã din Bucureºti - foto Ministerul Apãrãrii al Republicii Moldova
Defilarea unui pluton de militari ai Brigãzii 30 Gardã din Bucureºti - foto Ministerul Apãrãrii al Republicii Moldova
Aspect de la ceremoniile organizate cu prilejul sãrbãtoririi Zilei Independenþei Republicii Moldova - foto Ministerul Apãrãrii al Republicii Moldova
Defilarea unui pluton de militari ai Brigăzii 30 Gardă din București - foto Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Vizualizat: 383 ori.
Defilarea unui pluton de militari ai Brigăzii 30 Gardă din București - foto Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Vizualizat: 375 ori.
Aspect de la ceremoniile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței Republicii Moldova - foto Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Vizualizat: 450 ori.