Vizita ministrului francez al apărării (The French Defence Minister’s visit to Romania)

Miniștrii român și francez ai apãrãrii, la sediul M.Ap.N. (Romanian and French Defence Ministers, at the MoND headquarters ) - foto Valentin Ciobîrcã

Miniștrii român și francez ai apărării, la sediul M.Ap.N. (Romanian and French Defence Ministers, at the MoND headquarters ) - foto Valentin Ciobîrcă