Aspect din timpul Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate, derulat sub egida Parteneriatului Strategic dintre România ºi Polonia - foto Eugen Mihai
(Romanian-Polish Strategic Dialogue, conducted under the aegis of the Romanian-Polish Strategic Dialogue, at the Palace of the National Military Club)
Secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare, ªtefan Tinca, împreunã cu secretarul de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculãescu, la cea de-a VI-a rundã a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(The State Secretary for Defence Policy and Planning in the Ministry of National Defence, ªtefan Tinca, and the State Secretary for Strategic Affairs in the Ministry of Foreign Affairs, Dan Neculãescu, at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)
Delegaþia polonezã condusã de Marek Zió³kowski, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, ºi Tomasz Szatkowski, subsecretar de stat în Ministerul Apãrãrii la Dialogul Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(The Polish delegation headed by Marek Zió³kowski, Undersecretary of State in the Polish Ministry of Foreign Affairs and Tomasz Szatkowski, Undersecretary of State in the Polish Ministry of Defence)
Aspect din timpul Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate, derulat sub egida Parteneriatului Strategic dintre România și Polonia - foto Eugen Mihai
(Romanian-Polish Strategic Dialogue, conducted under the aegis of the Romanian-Polish Strategic Dialogue, at the Palace of the National Military Club)
Vizualizat: 599 ori.
Secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Ștefan Tinca, împreună cu secretarul de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, la cea de-a VI-a rundă a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(The State Secretary for Defence Policy and Planning in the Ministry of National Defence, Ștefan Tinca, and the State Secretary for Strategic Affairs in the Ministry of Foreign Affairs, Dan Neculăescu, at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)
Vizualizat: 563 ori.
Delegația poloneză condusă de Marek Ziółkowski, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, și Tomasz Szatkowski, subsecretar de stat în Ministerul Apărării la Dialogul Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(The Polish delegation headed by Marek Ziółkowski, Undersecretary of State in the Polish Ministry of Foreign Affairs and Tomasz Szatkowski, Undersecretary of State in the Polish Ministry of Defence)
Vizualizat: 600 ori.
Conducerile celor douã delegații la cea de-a VI-a rundã a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(Leadership of the two delegations at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)
Delegațiile celor state la cea de-a VI-a rundã a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate, derulat sub egida Parteneriatului Strategic dintre România ºi Polonia - foto Eugen Mihai
(The delegations of the two states at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue under the aegis of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)
Conducerile celor două delegații la cea de-a VI-a rundă a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(Leadership of the two delegations at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)

Vizualizat: 628 ori.
Delegațiile celor state la cea de-a VI-a rundă a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate, derulat sub egida Parteneriatului Strategic dintre România și Polonia - foto Eugen Mihai
(The delegations of the two states at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue under the aegis of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)
Vizualizat: 648 ori.