Dialog Strategic româno - polonez pe teme de securitate și apărare (Romanian-Polish Strategic Dialogue on Security and Defence)

Secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare, ªtefan Tinca, împreunã cu secretarul de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculãescu, la cea de-a VI-a rundã a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(The State Secretary for Defence Policy and Planning in the Ministry of National Defence, ªtefan Tinca, and the State Secretary for Strategic Affairs in the Ministry of Foreign Affairs, Dan Neculãescu, at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)

Secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Ștefan Tinca, împreună cu secretarul de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, la cea de-a VI-a rundă a Dialogului Strategic româno - polonez pe teme de securitate - foto Eugen Mihai
(The State Secretary for Defence Policy and Planning in the Ministry of National Defence, Ștefan Tinca, and the State Secretary for Strategic Affairs in the Ministry of Foreign Affairs, Dan Neculăescu, at the 6th Round of the Romanian-Polish Strategic Dialogue)