Președintele României Klaus Werner Iohannis alãturi de ministrul apãrãrii naționale și șeful statului major general la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº)
Președintele României Klaus Werner Iohannis alãturi de ministrul apãrãrii naționale și șeful statului major general la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº)
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº)
Președintele României Klaus Werner Iohannis alături de ministrul apărării naționale și șeful statului major general la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 947 ori.
Președintele României Klaus Werner Iohannis alături de ministrul apărării naționale și șeful statului major general la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 932 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 996 ori.
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº)
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº)
Manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº)
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 844 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 892 ori.
Manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 923 ori.
Manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaº - foto Valentin Ciobîrcã
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaº)
Președintele României Klaus Werner Iohannis alãturi de ministrul apãrãrii naționale și șeful statului major general, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial,  la Biserica Negru Vodã din orasul Campulung-Muscel, in judetul Arges - foto Valentin Ciobîrcã
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at Negru Vodã church in Câmpulung-Muscel, Argeº County)
Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã 
ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Otilia Sava, la manifestãrile dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial, în Cimitirul de Onoare Internațional al Eroilor, situat în localitatea Lerești, județul Argeș - foto Valentin Ciobîrcã
(The State Secretary for parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Otilia Sava, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the International Honorary Heroes’ Cemetery of Lerești, Argeș County)
Manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Mausoleul Eroilor români de la Mateiaș - foto Valentin Ciobîrcă
(Ceremonies marking World War 1 Centenary organized at the Romanian Heroes’ Mausoleum in Mateiaș)
Vizualizat: 871 ori.
Președintele României Klaus Werner Iohannis alături de ministrul apărării naționale și șeful statului major general, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, la Biserica Negru Vodă din orasul Campulung-Muscel, in judetul Arges - foto Valentin Ciobîrcă
(The President of Romania, Klaus Werner Iohannis, the defence minister and the chief of General Staff at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at Negru Vodă church in Câmpulung-Muscel, Argeș County)
Vizualizat: 958 ori.
Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică
și creșterea calității vieții personalului, Otilia Sava, la manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial, în Cimitirul de Onoare Internațional al Eroilor, situat în localitatea Lerești, județul Argeș - foto Valentin Ciobîrcă
(The State Secretary for parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Otilia Sava, at the ceremonies marking World War 1 Centenary, organized at the International Honorary Heroes’ Cemetery of Lerești, Argeș County)
Vizualizat: 921 ori.