Ministrul Motoc în vizită oficială la EUROCORPS (Minister Motoc on Official Visit to EUROCORPS)

Aspect din timpul vizitei de  la cartierul general al Corpului European - foto Cristi Paraschivu
(Visit at Eurocorps HQ)

Aspect din timpul vizitei de la cartierul general al Corpului European - foto Cristi Paraschivu
(Visit at Eurocorps HQ)