Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, împreunã cu ministrul apãrãrii din Republica Moldova, Anatolie Șalaru (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and his counterpart from Republic of Moldova, Anatolie Șalaru) - foto Valentin Ciobîrcã
Cele douã delegații în timpul ceremoniei de la M.Ap.N. (The two delegations during the ceremony at the defence ministry) - foto Valentin Ciobîrcã
Miniștrii apãrãrii din România și Republica Moldova (The defence ministers of Romania and the Republic of Moldova) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu ministrul apărării din Republica Moldova, Anatolie Șalaru (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and his counterpart from Republic of Moldova, Anatolie Șalaru) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 655 ori.
Cele două delegații în timpul ceremoniei de la M.Ap.N. (The two delegations during the ceremony at the defence ministry) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 656 ori.
Miniștrii apărării din România și Republica Moldova (The defence ministers of Romania and the Republic of Moldova) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 638 ori.
Mihnea Motoc împreunã cu Anatolie Șalaru, la sediul M.Ap.N. (Mihnea Motoc and Anatolie Șalaru at the defence ministry)  - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul discuțiilor oficiale (Official talks) - foto Valentin Ciobîrcã
Schimb de cadouri oficiale (Exchange of symbolic gifts) - foto Valentin Ciobîrcã
Mihnea Motoc împreună cu Anatolie Șalaru, la sediul M.Ap.N. (Mihnea Motoc and Anatolie Șalaru at the defence ministry) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 688 ori.
Aspect din timpul discuțiilor oficiale (Official talks) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 734 ori.
Schimb de cadouri oficiale (Exchange of symbolic gifts) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 652 ori.
Schimb de cadouri oficiale (Exchange of symbolic gifts) - foto Valentin Ciobîrcã
Cei doi miniștrii în timpul declarațiilor de presã (The two ministers during the press statements) - foto Valentin Ciobîrcã
Schimb de cadouri oficiale (Exchange of symbolic gifts) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 568 ori.
Cei doi miniștrii în timpul declarațiilor de presă (The two ministers during the press statements) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 566 ori.